Debata w Gielniowie

17 lutego w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gielniowie odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa mieszkańców gminy Gielniów. Zaproszeni goście dyskutowali z mieszkańcami gminy o trapiących problemach i sposobach ich rozwiązywania. Było to spotkanie z cyklu organizowanych w naszym województwie dyskusji poświęconych szeroko pojętemu bezpieczeństwu. Celem spotkania było włączenie obywateli w wypracowanie lokalnych rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa. Istotnym elementem spotkania było przedstawienie założeń i celów wdrażanego programu „Mapy zagrożeń”. Debatę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Przysusze – mł. insp. Robert Pacholarz, który przedstawił informacje z zakresu działania komendy. Omówił zagadnienia obejmujące tematykę dotyczącą stanu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Gielniów z uwzględnieniem 7 kategorii przestępstw, zapobiegania przemocy w rodzinie, poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscu publicznym, jak również bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz seniorów, a także założeń mapy zagrożeń na terenie powiatu przysuskiego. Głos zabrali również mieszkańcy gminy, którzy zadawali pytania i przedstawiali spostrzeżenia i uwagi na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa. Poruszano przede wszystkim tematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, m.in. zwiększenie ilości patroli w rejonie skrzyżowania drogi krajowej Nr 12 z droga wojewódzką Nr 728 – Gielniów Skrzyżowanie, jak również kierowanie patroli Policji w rejony: szkół, parku Pl. Wolności w Gielniowie, placów zabaw zwłaszcza w godzinach wieczorowo nocnych pod kątem spożywania alkoholu. W debacie udział wzięli: Komendant Powiatowy Policji w Przysusze mł. insp. Robert Pacholarz, wójt Gminy Gielniów – Władysław Czarnecki, sekretarz Maciej Stoliński, dyrektorzy szkół z terenu gminy, radni, sołtysi oraz mieszkańcy gminy Gielniów. Wczorajsza debata społeczna pokazała wszystkim uczestnikom dziedziny, w których należy zwiększyć działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy Gielniów. Takie właśnie cele stawiają sobie w codziennej służbie przysuscy policjanci. Do realizacji wielu zadań potrzebne jest współdziałanie różnych służb, instytucji, a także indywidualnych osób, które chociażby poprzez informację o nowym zagrożeniu mogą przyczynić się do jego likwidacji. Na takie sygnały przysuscy policjanci oczekują nie tylko w dniu debaty. Można je przekazywać w każdym terminie za pośrednictwem dzielnicowych, poprzez indywidualne rozmowy w komendzie, e-mailowo, czy telefonicznie – nawet anonimowo.

                                                                                                                                                                                                         mł. asp. Aneta Wilk KPP Przysucha

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates