"Z ANGIELSKIM PRZEZ ŚWIAT" - projekt sfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w Zespole Szkół Samorządowych w Klwowie.

Od lutego do grudnia 2013 r. w Zespole Szkół Samorządowych w Klwowie realizowany jest projekt językowy zatytułowany "Z angielskim przez świat.
Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Celem Programu jest wspieranie działań na rzecz promocji języka angielskiego oraz jego lepszej znajomości wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi, a także wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego spoza dużych aglomeracji miejskich. Dofi nansowanie zostało otrzymane po rozstrzygnięciu konkursu grantowego Small Grants, mającego na celu wybór najlepszych projektów promujących i wspierających naukę języka angielskiego wśród dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. Wniosek do konkursu został napisany przez nauczycieli języka angielskiego z Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie. Celem projektu jest przybliżenie uczniom krajów anglojęzycznych oraz uczenie ich otwartości i tolerancji wobec innych kultur. Projekt zakłada także pokazanie uczniom w jaki sposób mogą samodzielnie zdobywać wiedzę z różnych źródeł oraz rozwijać umiejętność współpracy w grupie. Podejmowane w ramach projektu działania mają również uświadomić im, że język angielski jest żywym językiem, którego znajomość stwarza wiele możliwości. Na zajęciach wykorzystywane są zarówno tradycyjne metody nauki, jak i  technologie informacyjno – komunikacyjne. Podejmowane działania dokumentowane są na bieżąco na stronie internetowej szkoły oraz w kronice. Dzięki otrzymanemu dofi nansowaniu szkoła została zaopatrzona w atrakcyjne pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego, a biblioteka szkolna została wzbogacona o literaturę, prasę oraz fi lmy anglojęzyczne. Zajęcia z native speakerem: W ramach współpracy ze szkołą językową w Radomiu,  nasi uczniowie wzięli do tej pory udział w konwersacjach języka angielskiego poprowadzonych przez native speakera języka angielskiego  pochodzącego z Wielkiej Brytanii. Spotkanie to było doskonałą okazją do poznania nauczyciela, dla którego język angielski jest językiem ojczystym, a  że język polski był dla niego językiem obcym, uczniowie musieli wykazać się znajomością języka angielskiego. W przyszłości planowane są podobne  zajęcia, min. z użyciem tablicy interaktywnej. Wyjazdy na warsztaty w języku angielskim: Uczniowie wyjeżdżają także na przedstawienia i warsztaty w języku angielskim, prowadzone przez rodowitych Brytyjczyków z Europejskiego Programu Edukacyjnego Nauka Bez Granic. Do tej pory wzięli udział w warsztatach językowych w Warszawie: "Kid’s Day Fun and Games" oraz "Halloween Fun and Games".
Przedstawienia w języku angielskim: Aby zaprezentować swoje umiejętności językowe i teatralne uczniowie gimnazjum przygotowali przedstawienie w języku angielskim zatytułowane „Little Red Riding Hood”. Natomiast uczniowie szkoły podstawowej przygotowują przedstawienie o tematyce świątecznej, które zostanie zaprezentowane w grudniu na zakończenie projektu. Lekcje języka angielskiego z Douglasem Adesem 3 października  2013 r. naszą szkołę odwiedził pan Douglas Ades, Sekretarz Rady Dyrektorów Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, która jest sponsorem projektu. Pan Ades poprowadził dla uczniów zajęcia z języka angielskiego, podczas których zaprezentował Stany Zjednoczone oraz przekazał interesujące fakty na temat historii i kultury amerykańskiej. Głównym tematem lekcji były miejsca, które warto odwiedzić, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce. Uczniowie mieli znakomitą okazję, aby sprawdzić w praktyce znajomość języka angielskiego, ponieważ chętnie zadawali panu Adesowi mnóstwo pytań dotyczących życia codziennego w Ameryce oraz różnic i podobieństw pomiędzy Polakami i Amerykanami. Nasz Gość z przyjemnością odpowiadał na wszystkie pytania. Pan Douglas wraz z małżonką, panią Elżbietą Dec, zwiedził także budynek placówki oraz wręczył nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego zatytułowanego "Show me the USA". Konkursy: Uczniowie uczestniczą także w różnego rodzaju konkursach, w których zdobywają atrakcyjne nagrody sponsorowane przez wydawnictwa językowe oraz zakupione z otrzymanej dotacji (Konkurs Recytatorski Poezji w Języku Angielskim - "Poetry Without Borders", konkursy plastyczne: "Greetings from ..., czyli projekt pocztówki z dowolnego kraju anglojęzycznego" oraz "Show me the USA", konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych oraz dotyczący znajomości języka angielskiego). Po zakończeniu projektu wybrane działania będą kontynuowane. Planowane są: działalność Klubu Języka Angielskiego, zorganizowanie Szkolnych Dni Języków oraz Dnia Świętego Patryka, przeprowadzenie konkursów o różnorodnej tematyce dotyczących języka angielskiego i krajów anglojęzycznych, prowadzenie zajęć z zastosowaniem pomocy dydaktycznych oraz sprzętu zakupionego w ramach projektu.

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates