Spektakle profilaktyczne

W dniu 07.11.2013 w Zespole Szkół Samorządowych we Klwowie gościli aktorzy Impresariatu Artystycznego INSPIRACJA z Krakowa. Uczniowie szkoły podstawowej z klas 0 – V obejrzeli spektakl profi laktyczny pt. "Prawdziwy skarb", natomiast uczniowie klasy VI szkoły podstawowej i I– III gimnazjum spektakl pt. "Punkt zwrotny". Pierwszy spektakl ukazywał wartość przyjaźni i problem tolerancji wobec inności, która staje się często przyczyną dziecięcych dramatów: wyśmiewania, dyskryminacji i wykluczenia z grupy rówieśniczej. Celem programu było kształcenie poczucia własnej wartości dziecka oraz umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie. Wszyscy dobrze się bawili obserwując przygody Żółwia i Papugi na bezludnej wyspie. Publiczność brała aktywny udział w przedstawieniu odpowiadając na pytania aktorów i podpowiadając bohaterom opowieści. Spektakl pt. "Punkt zwrotny" rozpoczynała scena w której do odpoczywającego w parku mężczyzny na wózku inwalidzkim, podbiega uciekający przed policją młody diler narkotyków. Mężczyzna pomaga mu zmylić pościg, ale na tej sytuacji nie kończy się ich znajomość. Pozornie nie łączy ich nic, jednak okazuje się, że mają podobne charaktery i problemy. W życiu obu mężczyzn swoje piętno odcisnęły nałogi, którym ulegli. Starszy z nich zapłacił  już za to wysoką cenę i teraz próbuje uświadomić młodszemu, jakie mechanizmy rządzą procesami uzależnień. Jednak młodzi rzadko chcą słuchać starszych, wydaje się im, że absolutnie panują nad swoim życiem. Często nie dostrzegają, że kontrola nad tą priorytetową sprawą przekracza ich możliwości. Gdy ktoś z zewnątrz, obserwator ich poczynań, stara się im to uświadomić, często reagują agresją. W wielu z nas krytyka wywołuje podobne emocje. Jeśli jednak pada z ust człowieka, który już doświadczył tego, co nas może spotkać w przyszłości, to może warto jej wysłuchać? Narkotyki wywołują problemy emocjonalne i społeczne. Przedstawione w spektaklu sytuacje wywołują pewne refl eksje: - Czy warto? Pomagają postawić to pytanie i odpowiedzieć na nie: -  Oczywiście, że nie warto!

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates