Lipiny otwarcie - wystawy historycznej o ks. Romanie Kotlarzu

W środę 20 listopada b.r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach została otwarta wystawa o słynnym duszpasterzu środowisk robotniczych z 1976 r. – ks. Romanie Kotlarzu.

Wystawa ta jest efektem współpracy gminy Odrzywół z Instytutem Pamięci Narodowej. To już kolejna historyczna wystawa otwarta w gminie Odrzywół. Wcześniejsze wystawy były poświęcone "Żołnierzom Wyklętym" i "Polityce okupanta niemieckiego w dystrykcie radomskim". Na otwarcie wystawy przybyli nauczyciele ze szkół gminnych i Lipin, zaproszeni goście i młodzież z ZSP i MS. Pracownik IPN Arkadiusz Kutkowski wspaniale wprowadził w historię uczestników spotkania, zwłaszcza nie pamietającą tamtych czasów młodzież. Zebrani obejrzeli film o bohaterskim kapłanie – ks. Romanie Kotlarzu, nakręcony przez uczniów Liceum "Kochanowskiego" w Radomiu. Ks. Roman Kotlarz był wspaniałym i odważnym kapelanem, upominającym się o podstawowe prawa człowieka w czasach komunistycznych. Za swoja postawę był szykanowany przez władzę. W 1976 roku błogosławił manifestujących robotników radomskich i protestował przeciwko brutalnemu biciu i represjom władz PRL-u wobec uczestników manifestacji. Kilkakrotnie pobity przez funkcjonariuszy MO i SB zmarł w szpitalu. Wystawę przygotowała nauczycielka historii w ZSP i MS w Lipinach Bożena Kmieciak. Wystawę będzie można jeszcze oglądać w Urzędzie Gminy w Odrzywole.

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates