Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Potworów

Pomoce dydaktyczne, meble, tablice interaktywne z oprogramowaniem to tylko niektóre z elementów doposażenia oddziałów przedszkolnych w Publicznych Szkołach Podstawowych w Potworowie i w Wirze, zrealizowanego w ramach Projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Potworów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W wyniku finalizacji Projektu systemowego objętego Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki do czterech oddziałów przedszkolnych w Potworowie i w Wirze zakupiono meble, urządzenia zabawowe, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, sprzęt audiowizualny, a w placówce w Wirze dodatkowo wykonano bezpieczny plac zabaw. Zakupiony, dostarczony i zamontowany sprzęt znacznie usprawni proces dydaktyczno-wychowawczy, stwarzając bezpieczne warunki dla rozwoju psychofizycznego dzieci oraz zwiększając dostęp do edukacji przedszkolnej prowadzonej w oddziałach funkcjonujących na terenie gminy Potworów.

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates