Ślubowanie klasy pierwszej w Publicznej Szkole Podstawowej w Wirze

30 października, w Publicznej Szkole Podstawowej w Wirze, odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania klasy I. Dzieci w obecności rodziców i nauczycieli zdawały swój "pierwszy egzamin" na uczniów. Zadania dotyczyły wiedzy i umiejętności matematycznych, przyrodniczych, wokalnych i znajomości symboli oraz barw ojczystych. Pierwszaki znakomicie wywiązywały się z powierzonych zadań, czemu towarzyszyły niemałe emocje. Na koniec w obecności całej społeczności szkolnej wypiły "eliksir wiedzy" i połknęły "tabletkę mądrości", aby z sukcesem przejść przez niełatwą drogę szkolnej edukacji. Po popisach artystycznych i intelektualnych nastąpiło uroczyste ślubowanie i pasowanie na uczniów. Ceremonii dopełniła dyrektor Anna Ozimska, która ofi cjalnie przyjęła pierwszaków do grona braci szkolnej. Wydarzeniu uczniów towarzyszyło wzruszenie zarówno uczniów, jaki i też ich rodziców, którzy nagrodzili awans najmłodszych gromkimi brawami.

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates