Powiatowy Konkurs Recytatorski „ W kręgu poezji lwowskiej i kresowej” w Potworowie

8 grudnia 2015 roku w Publicznym Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Potworowie przeprowadzono konkurs recytatorski „W kręgu poezji lwowskiej i kresowej” dla uczniów szkół gimnazjalnych. Po eliminacjach szkolnych, w konkursie wzięli udział uczniowie z czterech gimnazjów: Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyku, Prywatnego Gimnazjum im. Św. Królowej Jadwigi w Mariówce, Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie i Publicznego Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Potworowie. Celem konkursu była popularyzacja twórczości poetów lwowskich i kresowych z XIX i XX wieku, rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie związane z historią i pięknem Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, kultywowanie pamięci o Orlętach Lwowskich. Ta lekcja historii, pisana wierszem, przyczyniła się do kształtowania i doskonalenia umiejętności recytatorskich, dała asumpt do poszukiwania literackich wzorców i wartości istotnych w życiu młodego człowieka. Różnorodność tematyczna, formy, nastroju i dramaturgii ukazała życie i emocje ludzi, którzy przeszli już do historii, ale pamięć o nich jest nadal żywa. Oto zwycięzcy konkursu. Pierwsze miejsce – Aleksandra Tomczyk z Publicznego Gimnazjum w Potworowie, która recytowała „1 września” Piotra Pieczygina i „Egzekucję” Marii Kasprowiczowej. Drugie miejsce – Katarzyna Wieczorek z Publicznego Gimnazjum w Przytyku za prezentację wiersza „Czekoladki i cukierki” Aleksandra Szumańskiego i „Obrońcom Lwowa” Tadeusza Kuryłowicza. Trzecie miejsce – Aleksandra Łochnicka z Publicznego Gimnazjum w Wieniawie, która przedstawiła „Rozmowę z księżycem” Mariana Hemara oraz „Przyśniła się dzieciom Polska” Edwarda Słońskiego. Komisja konkursowa pod przewodnictwem Bogusława Stańczuka - Prezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Radomiu, z udziałem Bogusława Sawaryna – lwowianina, członka towarzystwa, Barbary Maciąg – nauczyciela konsultanta Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu, Renaty Strzałkowskiej – nauczycielki Szkoły Podstawowej w Wirze przyznała również trzy wyróżnienia: Weronice Górskiej z Gimnazjum w Potworowie, która recytowała „Los Lwowiaka” Tadeusza Kryski-Karskiego, Katarzynie Drabik z Gimnazjum w Przytyku przedstawiającej wiersze „Mistrzu Janie” Jana Kasprowicza i „Akrobata Mucha” Mariana Hemara, Dominkowi Adamskiemu z Gimnazjum w Potworowie prezentującemu „Trzy prawdy” Mariana Hemara i „Lwowską kolędę z 1943 r.” Jadwigi Gamskiej-Łempickiej. Występujący recytowali także „Orlątko” Artura Oppmana, „Pan Cogito myśli o powrocie do Lwowa” Zbigniewa Herberta, „Balladę o Jurku Bitchanie” Anny Fischerowej. Konferansjerami byli uczniowie klasy drugiej Weronika Kalinowska i Patryk Manowiecki. Wszyscy uczestnicy konkursu i występujący poza konkursem otrzymali liczne nagrody, m.in. antologię poezji lwowskiej „Moje serce zostało we Lwowie”. Patronat nad konkursem objęli: Starosta Powiatu Przysuskiego Marian Niemirski, Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Radomiu Bogusław Stańczuk, Wójt Gminy Potworów Marek Klimek, którzy byli sponsorami nagród rzeczowych dla uczniów. Po wręczeniu nagród głos zabrał Aleksander Sawaryn, barwnie wspominając lata wojny spędzone we Lwowie i swoje losy po przymusowym opuszczeniu Lwowa w 1946 roku. Słowa refleksji i podziękowania skierowali do uczestników konkursu prezes Bogusław Stańczuk i wójt gminy Marek Klimek. Organizatorzy konkursu nauczyciele: Bogumiła Podsiadła, Aldona Skrzyniarz, Lidia Wochniak i dyrektor Krzysztof Wochniak dziękują uczniom, nauczycielom, jurorom i sponsorom za udział w tym przedsięwzięciu.

                                                                                                                                                                                                          Krzysztof Wochniak

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates