System Ostrzegania i Alarmowania Ludności o zagrożeniach dla powiatu przysuskiego

             W powiecie przysuskim od grudnia 2018 r. funkcjonuje System Ostrzegania i Alarmowania Ludności o zagrożeniach dla powiatu przysuskiego zbudowany został w oparciu o autorskie rozwiązania programistyczne i sprzętowe firmy SCHElektronik z Piotrkowa Trybunalskiego. Zbudowany system jest w pełni kompatybilny zsystemem województwa mazowieckiego.

            Celem systemu jest ochrona życia oraz wczesne wykrywanie i reagowania na otaczające nas zagrożenia takie jak: powodzie, katastrofy, skażenia chemiczne środowiska, wojna. Zaprojektowany system pozwala ostrzegać ludność cywilną w obrębie nadchodzącego lub powstałego zagrożenia. Głównym zadaniem systemu jest emitowanie akustycznych sygnałów alarmowych i komunikatów głosowych informujących ludność o wystąpieniu zagrożenia i sposobie postępowania.

            Sygnały alarmowe kompatybilne są z dźwiękiem syren motorowych. Komunikaty głosowe odtwarzane będą z pamięci syreny oraz ,,na żywo" poprzez radiotelefon. Zmiana komunikatów ogłaszanych z modułów pamięci syreny odbywa się poprzez skopiowanie pliku w formacie mp3 z komputera PC na przenośną kartę pamięci(bez udziału serwisu). System umożliwia emisje alarmów wg. obowiązujących przepisów na dzień instalacji oraz alarmu 1 minutowego. Syrena wyposażona jest w wejścia do opcjonalnych lokalnych sterowników, interfejsów umożliwiających sterowanie zewnętrzne, oraz przesyłanie danych do centrali alarmowej z podłączonych lokalnych przetworników, sond, detektorów skażeń, stacji meteorologicznej, modułów l/O.

            Każdą syrenę (PA) włączoną do systemu można uruchomić z Centrali Powiatowej i Centrali Wojewódzkiej oraz lokalnie bezpośrednio ze sterownika syreny klawiatury sterowania lokalnego. Istnieje możliwość rozbudowy systemu o dalsze punkty alarmowe, czujniki skażeń, stacje meteorologiczne a także o centrale alarmowe w poszczególnych gminach.

            Dofinansowanie uzyskane zostało z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 5.1  Dostosowanie do zmian klimatu – typ projektów Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi.

 

Tytuł projektu „BUDOWA SYSTEMU OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH DLA POWIATU PRZYSUSKIEGO".

 

Całkowity koszt projektu: 296 002,00 zł

Dofinansowanie: 236 801,60 zł co stanowi aż 80% wartości projektu.

Projekt został zrealizowany przy współpracy wszystkich gmin powiatu przysuskiego.

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates