Kościoły ze wsparciem władz powiatu przysuskiego

5 września 2019 r. na wniosek Zarządu Powiatu w Przysusze Rada Powiatu w Przysusze jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne zabytków wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu przysuskiego. Dotacja celowa obejmie:

 

-wymianę pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych południowej połaci dachu nawy głównej kościoła p.w. św. Jadwigi Śląskiej  w Odrzywole  w kwocie 50.000,00 zł.

 

-zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej (monitoring)  w Sanktuarium Matki Bożej Staroskrzyńskiej w Skrzyńsku w kwocie 25.000,00 zł.

 

-konserwację pokrycia dachu kościoła i dzwonnicy wykonanych z gontu kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Łęgonicach Małych w kwocie 25.000,00 zł.

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates