Ogólnopolski Dzień Seniora w Domu Kultury w Przysusze

 

14 listopada w całej Polsce obchodzimy wyjątkowe święto – właśnie tego dnia przypada Ogólnopolski Dzień Seniora. Wszystkie wydarzenia realizowane w tym dniu mają wspólny cel – uświadamianie starszego pokolenia o czyhających na nich niebezpieczeństwach oraz metodach zapobiegania im. Dlatego też, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP Radom oraz przysuskie profilaktyczki udzielali cennych porad wszystkim seniorom.

Funkcjonariusze podejmują działania profilaktyczne cyklicznie i organizują wiele prelekcji i spotkań dla seniorów w ciągu całego roku.  Celem działań skierowanych do seniorów jest ograniczanie negatywnych zjawisk w postaci kradzieży, oszustw oraz innych przestępstw i wykroczeń popełnianych wobec osób starszych. 

W sposób aktywny są one realizowane przez policjantów garnizonu mazowieckiego. Policjanci ostrzegają seniorów przed współczesnymi niebezpieczeństwami, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń mogących zaistnieć w domu, podczas wypoczynku, w cyberprzestrzeni – bezpieczeństwo podczas korzystania z internetu, jak również poruszają kwestie dotyczące bezpieczeństwa finansowego – pożyczki tzw. „chwilówki”, oszustwa „na wnuczka”, „na policjanta” itp.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP zs. w Radomiu promowali bezpieczne zachowania na drogach. Okres jesienno – zimowy jest niezwykle niebezpieczny dla osób starszych poruszających się po drogach. Bardzo ważnym elementem, chroniącym każdego z nas, jest umieszczony w widocznym miejscu odblask. Dzięki niemu jesteśmy widoczni dla innych użytkowników ruchu drogowego.

Bezpieczeństwo seniorów jest tematem bardzo aktualnym i coraz szerzej poruszanym, co jest zjawiskiem niezwykle pozytywnym. Poprawa bezpieczeństwa seniorów wymaga nieustannej pracy w to wkładanej, tak aby minimalizować skutki pojawiających się co raz to nowych zagrożeń.

 

st. asp. Aneta Wilk

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates