Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze na liście tzw. sieci szpitali na lata 2023-2027

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze po raz kolejny znalazł się na liście placówek, które zakwalifikowały się do tzw. sieci szpitali na lata 2023-2027

System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), tzw. sieć szpitali, powstał w 2017 roku. Szpitale zakwalifikowane do sieci zapewniają pacjentom, poza świadczeniami szpitalnymi, także opiekę specjalistyczną i świadczenia rehabilitacyjne, adekwatnie do stanu zdrowia pacjenta. Miejsce w sieci gwarantuje szpitalowi ciągłość i stabilność finansowania dzięki umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Szpital Powiatowy w Przysusze świadczy usługi medyczne z zakresu neurologii wraz z izbą przyjęć oraz chorób wewnętrznych. Oprócz tego prowadzi przyszpitalne poradnie specjalistyczne odpowiadające profilom:
- dermatologia i wenerologia
- diabetologia
- endokrynologia
- gruźlica i choroby płuc
- kardiologia
- logopedia
- neurologia
- ortopedia
- reumatologia
- okulistyka
- psychiatria
- chirurgia ogólna,
a także rehabilitację leczniczą i świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie badań endoskopowych przewodu pokarmowego i gastroskopii. Szpital posiada jeden z najnowocześniejszych urządzeń USG z możliwością wykonania badania żył oraz tętnic, 64-rzędowy tomograf komputerowy oraz nowoczesne laboratorium ze sprzętem w standardzie europejskim. Jedną z ważniejszych ostatnich inwestycji była również rozbudowa instalacji tlenowej, która miała ogromne znaczenie w Covid-19. Powiększył się także stan karetek o nową karetkę typu S z pełnym wyposażeniem. Szpital prowadzi także Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Borkowicach.

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates