Powiat Przysuski

W 2018 r. tak jak i w latach poprzednich Powiat Przysuski został zakwalifikowany do udziału w I etapie- udział uczestników w 14-dniowym integracyjnym wypoczynku wakacyjnym, organizowanym na wytypowanych bazach i stanicach harcerskich - programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z…
O G Ł O S Z E N I E Starostwo Powiatowe w Przysusze informuję, iż w związku z realizacją projektu pn. „e-Inclusion - zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Przysuskim”, prosimy wszystkich Beneficjentów korzystających ze sprzętu komputerowego oddanego w użytkowanie…
Strona 4 z 177
Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates