Powiat Przysuski

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze zaprasza na wystawę i warsztaty etnograficzne pt" DOBRA ZABAWA - gry i zabawki ludowe" w dniach 28 czerwca do 10 września 2018r.
Na początku lipca 2018 r. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Borkowicach ruszają z nowym projektem pn. „Interakcje społeczne – podnoszenie umiejętności kluczowych niepełnosprawnych wychowanków WTZ Borkowice”. Partnerem głównym zadania jest Fundacja PZU. W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w zajęciach edukacyjnych,…
Projekt pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ZS Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020
Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates