Ostatnie pożegnanie

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”

1 kwietnia 2015r. społeczność Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze pożegnała wieloletnią nauczycielkę i wicedyrektora szkoły Panią Alicję Woźniak. Pracę pedagogiczną rozpoczęła w roku 1958 w Szkole Podstawowej w Brudnowie, następnie pracowała w szkołach podstawowych w Borkowicach, szkołach nr 1 i 2 w Przysusze, a od roku 1972 do czasu przejścia na emeryturę w Zespole Szkół Zawodowych w Przysusze, gdzie w latach 1990 – 1997 pełniła funkcję wicedyrektora szkoły. Przez ponad 35 lat swojej pracy zawodowej poświęciła się kształceniu i wychowaniu młodego pokolenia. Wypełniała swoją misję z pełnym oddaniem i poświęceniem. Zawsze spokojna, kulturalna, opanowana, merytoryczna – dzisiaj powiedzieliśmy profesjonalna w swojej pracy. Z wdzięcznością wspominana przez swoich uczniów. Mimo, iż była osobą bardzo delikatnej postury i spokojnego, niezbyt silnego głosu znakomicie dawała sobie radę z najbardziej nawet rozbrykanymi uczniami. Pamiętamy wszyscy jej dobre oczy i spokojny uśmiech w czasie rozmów pohospitacyjnych. Praca Pani Alicji Woźniak była także zauważana przez władze oświatowe: została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką „Za zasługi dla województwa radomskiego”, otrzymała nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania, Kuratora Oświaty, wiele nagród dyrektora szkoły.

                                                                                                                                                                                                           Dyrektor ZS nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze.

Podziękowanie Rodzina zmarłej składa serdeczne podziękowanie dyrekcji, nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze

za udział w uroczystościach pogrzebowych śp. Alicji Woźniak

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates