Tydzień przedsiębiorczości

W dniach 18-22 listopada na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przysusze miała miejsce XXI edycja ogólnopolskiego projektu "Innowatorium – Tydzień Przedsiębiorczości".

Do projektu zostali zaproszeniu uczniowie liceów ze szkół powiatu: Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze, Zespół Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach oraz Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Mariówce. Projekt organizowany jest przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, założoną przez pięć publicznych uczelni ekonomicznych: Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i  Wrocławiu. Organizację projektu wspierają Partnerzy Strategiczni Olimpiady Przedsiębiorczości: Narodowy Bank Polski i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Każda z edycji projektu to prowadzone przez doktorantów uczelni ekonomicznych 5-dniowe warsztaty z zakresu zarządzania i ekonomii dla wybranej grupy uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem projektu jest inspirowanie młodych ludzi do samodzielnego pogłębiania wiedzy z ekonomii i zarządzania oraz wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży. Uczniowie ze szkół powiatu przysuskiego uczestniczyli w czterech blokach  tematycznych programu: strategie przedsiębiorstw, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, miękkie elementy zarządzania, fi nanse. Po ukończeniu warsztatów każdy uczeń otrzymał certyfikat, a szkoły biorące udział w programie otrzymały pakiet książek związanych tematycznie z realizowanymi zajęciami. Nad warsztatami patronat honorowy objął Starosta Przysuski Marian Niemirski.

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates