Nowe dachy na obiektach publicznych

Trwają remonty na budynku Administracji Powiatowej i głównym budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze. Celem prowadzonych robót jest zmiana pokrycia dachowego z dotychczasowego – papowego montowanego na stropodachu, na montowane na nowej więźbie dachowej dwuspadowego dachu z pokryciami wykonanymi z blachy powlekanej. Wykonawca w trakcie robót nadbudowuje kominy wentylacyjne, ułoży termoizolację na stropie, wykona drewnianą więźbę dachową, którą przykryje folią paroizolacyjną, a następnie ułoży pokrycie dachowe z powlekanej blachy dachówkowej. Łączna powierzchnia wykonywanych dachów to 1665 m2, z czego 950 m2 to pokrycie dachowe na budynku ZS 1, a 715 m2 to pokrycie budynku dawnego internatu ZS Nr 1, a obecnie budynku Administracji Powiatowej Zostaną wykonane na nowo obróbki dachowe i orynnowania obydwu budynków. Wartość realizowanych zadań to odpowiednio: 294094,57 zł dla ZS Nr 1 i 246950,84 zł z dla budynku administracyjnego. Całkowita wartość robót to 541045,41 zł. Termin zakończenia prac został określony w umowie z wykonawcą na 16 grudnia 2013 roku. Zadanie realizuje fi rma Paulainvest.pl z Lublina.

Jestem przekonany, że realizacja tych zadań spowoduje ostateczne rozwiązanie problemu szczelności pokryć dachowych na remontowanych budynkach. Każdy użytkownik budynków ze stropodachami ma świadomość, że są to bardzo kosztowne w konserwacji i utrzymaniu obiekty. Mimo realizowanych systematycznie prac zabezpieczających pokrycia dachowe budynków dostępnymi na rynku preparatami nie udawało się nam do końca uchronić obiektów przed penetracją przez wody opadowe. W związku z powyższym zdecydowaliśmy się na zastosowanie zupełnie innych rozwiązań technicznych i zapewnienie w ten sposób ochrony obiektów przed zalewaniem wodą deszczową. Jeżeli to działanie spełni oczekiwania i okaże się skuteczne będziemy w dalszej perspektywie czasowej stosować sprawdzone już działanie na innych budynkach publicznych stanowiących mienie powiatu – mówi Marian Niemirski – starosta przysuski.

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates