Nadanie imienia Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznemu Gimnazjum w Rusinowie.

W piątek 6 czerwca zostało nadane Publicznej Szkole Podstawowej w Rusinowie  i Publicznemu Gimnazjum w Rusinowie imię Jana Kochanowskiego. Uroczystości nadania szkołom imienia rozpoczęły się uroczystą Mszą Św., której przewodniczył Ks. Bp Adam Odzimek. Podczas mszy udzielono  aktu bierzmowania młodzieży gimnazjalnej i poświęcono sztandary.  Po liturgii wszyscy udali się do budynku szkoły, gdzie została poświęcona i odsłonięta tablica z wizerunkiem patrona. Kolejnym punktem obchodów było powitanie gości przez  Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Beatę Turek oraz przemówienia okolicznościowe. Wśród zaproszonych gości głos zabrali: Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski, Dyrektor Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu Dorota Sokołowska, Starosta Powiatu Przysuskiego Marian Niemirski oraz Wójt Gminy Rusinów Marek Modrzecki. Po przemówieniach i przypomnieniu rysu historycznego szkoły nastąpiło uroczyste nadanie imienia poprzez przekazanie sztandarów oraz ślubowanie dzieci, rodziców i nauczycieli. Na zakończenie wszyscy zebrani obejrzeli program artystyczny przygotowany przez młodzież i udali się na poczęstunek.

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates