Wielki dzień pierwszaków

W tym roku 37 pierwszaków, w tym pięcioro z PSP w Nieznamierowicach, złożyło uroczyste ślubowanie przed rodzicami, władzami samorządowymi, dyrekcją szkoły i starszymi kolegami. Zarówno w placówce w Rusinowie, jak i w Nieznamierowicach dzieci przedstawiły program artystyczny przygotowany pod okiem wychowawców. W ten dzień nie mogło zabraknąć ciekawej i przyjemnej scenografi i otoczenia. Były oczywiście popisy wokalne i recytatorskie, a nawet taneczne. W oczach tych najmłodszych adeptów edukacji widać było ogrom przeżyć, jakich dostarczyła im ta uroczystość. Najważniejszym punktem było pasowanie, które polegało na dotknięciu specjalnie przygotowanym ołówkiem prawego ramienia ucznia. W Rusinowie uczyniły to Panie Dyrektor: Beata Turek i Anna Markiewicz. Potem wychowawczynie rozdały dyplomy, a w imieniu władz samorządowych prezenty wręczyli: Marek Modrzecki – Wójt Gminy oraz Jarosław Korycki – Sekretarz Gminy i zarazem Kierownik Referatu Oświaty. Na zakończenie uroczystości były podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do przygotowania i poprowadzenia przygotowanego programu tych wyjątkowych chwil.

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates