Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Rusinowie

19 października 2013 r. w Rusinowie odbyło się odsłonięcie tablicy upamiętniającej 100 rocznicę zorganizowania przez Zarząd Główny Żeńskich Drużyn Skautowych, pierwszego pod zaborem rosyjskim tajnego kursu szkoleniowego instruktorek skautingu.

W kursie wzięło udział 20 instruktorek skautowych z zaboru rosyjskiego. Komendantką kursu była Leokadia Błońska (po zamążpójściu Gajewska), jedna z założycielek polskiego skautingu żeńskiego. Obchody jubileuszu opierały się na dwudniowym biwaku 18-19 października 2013 r. Uczestniczyło w nim blisko 70 harcerzy Hufca ZHP w Przysusze. Pierwszym punktem programu było spotkanie z harcerską piosenką, później wieczorne świeczkowisko przy ogniu i dźwięku gitar. Przypomniano ciekawsze historie z harcerskiego szlaku w oparciu o piosenki od tych najstarszych do współczesnych. Kulminacja jubileuszowych obchodów nastąpiła w sobotę. W kościele parafialnym w Rusinowie o godzinie 11:00 harcerze uczestniczyli we mszy św. odprawionej przez księdza proboszcza Edwarda Swata. Oprawę liturgiczną eucharystii zapewnili oczywiście harcerze. Po uroczystej mszy harcerze, goście oraz przyjaciele harcerstwa, udali się pod pałac w Rusinowie, gdzie odbywała się dalsza część uroczystości. W mur otaczający zabytkowy pałac została wmurowana tablica upamiętniająca 100 rocznicę kursu instruktorek skautingu w Rusinowie. Odsłonięcia tablicy dokonali: prezes Banku Spółdzielczego w Przysusze - Marian Grzegorczyk, Wójt Gminy Rusinów - Marek Modrzecki oraz członek Rady Naczelnej ZHP - hm. Robert Konarski. Następnie tablica została poświęcona przez księdza proboszcza. Po odsłonięciu i poświęceniu, wszyscy udali się na dziedziniec pałacu, gdzie wzięli udział w ognisku obrzędowym. Ognisko to rozpaliły: dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie - Beata Turek oraz hm. Teresa Rzepka. Harcerze mieli niepowtarzalną okazję wysłuchać wspomnień seniorów. Po ognisku obrzędowym wszyscy udali się na poczęstunek. Inspiratorami wmurowania tablicy pamiątkowej i zorganizowania tej doniosłej uroczystości harcerskiej byli: Stanisław Abramczyk – wychowanek Szkoły Podstawowej w Rusinowie, Jan Janaszek, oraz Franciszek Stępień - były dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej w Rusinowie. Plac na uroczystość harcerską, ognisko i miejsce pod tablicę pamiątkową udostępnili właściciele pałacu: Agnieszka Warska i Wojciech Bańka. Realizatorami scenariusza uroczystości byli: Beata Turek - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie, Komenda Hufca ZHP Przysucha na czele z druhem pdh. Krzysztofem Zającem, harcerze z Rusinowa pod opieką pwd. Bożeny Zaraś przy współpracy Edyty Bykowskiej i Jolanty Koryckiej, harcerze z Potworowa pod opieką dh. Moniki Żółcińskiej oraz dh. Anny Tomczyk, harcerze z Borkowic pod opieką phm. Marka Turka oraz harcerze z Przysuchy pod opieką pdh. Krzysztofa Zająca. Tablicę ufundował Zarząd Banku Spółdzielczego w Przysusze, a poczęstunek - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rusinowie. Od strony technicznej i instalacyjnej prace przy montażu nadzorował Krzysztof Kaźmierczyk. W uroczystościach wzięli udział między innymi: członek Rady Naczelnej ZHP hm. Robert Konarski, Marian Grzegorczyk – prezes Banku Spółdzielczego w Przysusze, Halina Wilk oraz Barbara Urantowska – reprezentujące Zarząd Banku, pracownicy tegoż Banku: Elżbieta Jędrzejczak i Dorota Kucharczyk - kierownik Fili Banku w Rusinowie, ks. proboszcz Edward Swat, Wójt Gminy Rusinów - Marek Modrzecki, Wójt Gminy Borkowice - Robert Fidos, Wójt Gminy Potworów - Marek Klimek, Przewodnicząca Rady Gminy Rusinów - Jadwiga Kietlińska, sołtys Rusinowa - Tadeusz Papis, właściciele Pałacu w Rusinowie: Agnieszka Warska oraz Wojciech Bańka, Franciszek Stępień, Stanisław Abramczyk, Jan Janaszek, dyrektorzy szkół z Rusinowa i Nieznamierowic w osobach: Beaty Turek, Anny Markiewicz, Ireny Bykowskiej oraz Jolanty Ochockiej, Przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie - Renata Rogulska oraz nauczyciele. Byli także obecni instruktorzy Hufca ZHP Przysucha, harcerze z Potworowa, Borkowic, Przysuchy, Rusinowa, Mińska Mazowieckiego oraz przyjaciele harcerstwa. Intencją zorganizowania tej uroczystości było upamiętnienie oraz uhonorowanie dorobku minionych pokoleń harcerzy i  instruktorów. Służyć temu ma przede wszystkim odsłonięta tablica.

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates