Udana Kwesta na cmentarzu Parafialnym w Borkowicach

W dniach 1-2 listopada 2013 r. na cmentarzu parafi alnym w Borkowicach odbyła się po raz drugi Zbiórka Publiczna zorganizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Borkowice. Nie ma wątpliwości, że Kwesta była udana i potrzebna, głównie dlatego, że w zbiórkę włączyło się środowisko lokalne, parafi a oraz osoby spoza Gminy Borkowice. Kwestowali harcerze, ministranci, uczniowie z miejscowych szkół, druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Borkowicach, członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Borkowice, na czele z Wójtem Gminy Robertem Fidosem. Dzięki ofi arności osób odwiedzających groby udało się zebrać środki fi nansowe w łącznej kwocie 3 344,03 złotych. Pieniądze uzyskane ze  Zbiórki, zostaną przeznaczone na odnowienie i konserwację kolejnego kamiennego nagrobka na cmentarzu parafialnym w Borkowicach.

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates