Inwestycje w 2014 roku

Gmina Borkowice przeznaczy na zadania inwestycyjne w 2014 roku 1,6 mln złotych, z czego 50% to środki własne a kolejne 50% to środki, które gmina zamierza pozyskać z funduszy UE. Główne zadania inwestycyjne to:

 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Ośrodka Zdrowia w Borkowicach
 • Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. AK w Rzucowie
 • Modernizacja drogi gminnej (ul. Wesoła) w Ruszkowicach
 • Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowościach Politów i Radestów
 • Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Borkowicach
 • Budowa placów zabaw w Rudnie, Niskiej Jabłonicy i Woli Kuraszowej
 • Odbudowa istniejącego zbiornika wodnego we wsi Ninków
 • Wykonanie przejazdu przez rzekę w Zdonkowie
 • Zakup instrumentów do Szkoły Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach
 • Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia w Borkowicach
 • Przebudowa kładki na rzece we wsi Kochanów
 • Projekt techniczny przebudowy ul. Cichej w Borkowicach
 • Zakup wiaty przystankowej do wsi Rudno oraz działki pod budowę świetlicy w Zdonkowie
 • Remonty dróg gminnych w Smagowie i Bolęcinie

Powiat przysuski zamierza zmodernizować 1650 m drogi powiatowej na odcinku Wymysłów – Janów 

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates