Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Dnia 28 października 2013 w Gminnym Ośrodku Kultury w Borkowicach odbyła się wyjątkowa uroczystość. Wójt Gminy Borkowice Robert Fidos zaprosił małżeństwa, które w tym roku obchodziły lub będą obchodzić 50-lat wspólnego pożycia małżeńskiego. Wraz z przewodniczącym Rady Gminy Tomaszem Zdralem wręczyli Jubilatom odznaczenia nadane przez Prezydenta RP. Gratulacji i życzeń nie było końca. Odczytano również życzenia przesłane przez Starostę Powiatu Przysuskiego. Jubilaci oprócz odznaczeń otrzymali albumy pamiątkowe ufundowane przez władze samorządowe. Dzieci i młodzież  gimnazjalna pod przewodnictwem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach Waldemara Cichawy przygotowały oprawę muzyczną. 50- rocznicę małżeństwa obchodzili: Julianna i Mieczysław Plaskotowie z Politowa, Janina i Jan Siudkowie z Borkowic, Krystyna i Andrzej Skuzowie z Rzucowa, Helena i Zdzisław Skuzowie z Woli Kuraszowej, Zofi a i Zygmunt Skorupowie z Borkowic, Krystyna i Antoni Sokołowscy z Ninkowa, Marianna i Stanisław Świerczyńscy z Radestowa. W uroczystości wzięli również udział Państwo Marianna i Zygmunt Kwietniowe z Radestowa zaproszeni jako Jubilaci obchodzący 66 lat pożycia małżeńskiego. Wszystkim Jubilatom jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i zadowolenia z życia.

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates