Debata społeczna w Borkowicach.

28 września w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa na terenie gminy Borkowice. W spotkaniu wzięli udział: Wójt Gminy Borkowice – Robert Fidos, Sekretarz Gminy – Sławomir Tamioła, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Przysusze – mł. insp. Sławomir Rek, Naczelnik Wydziału Prewencji – podinsp. Leszek Jędrzejczak oraz przedstawiciele władz samorządowych i mieszkańcy gminy Borkowice. W debacie uczestniczyło ponad 30 osób.

Celem spotkania było włączenie obywateli w wypracowanie lokalnych rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa. Debatę rozpoczął Wójt Gminy Borkowice – Robert Fidos, witając przybyłych. Następnie głos zabrał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Przysusze, który przedstawił informacje z zakresu działania komendy. Omówił zagadnienia obejmujące tematykę dotyczącą stanu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Borkowice z uwzględnieniem 7 kategorii przestępstw, zapobiegania przemocy w rodzinie, poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscu publicznym, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz seniorów.

Głos zabrali również mieszkańcy gminy, którzy zadawali pytania i przedstawiali spostrzeżenia i uwagi na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa. Poruszano przede wszystkim tematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, m.in. zwiększenie ilości patroli w rejonach świetlic wiejskich, przystanków autobusowych, rozważenie możliwości zmiany oznakowania skrzyżowania w Zdonkowie, zwrócenia szczególnej uwagi na jeżdżących z nadmierną prędkością motocyklistów przez miejscowości Borkowice, Ninków, Smagów, czy też problem naruszania znaku ograniczenia tonażu na drodze Janów – Borkowice przez kierujących samochodami ciężarowymi.

Debata społeczna pokazała wszystkim uczestnikom dziedziny, w których należy zwiększyć działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy Borkowice. Takie właśnie cele stawiają sobie w codziennej służbie przysuscy policjanci. Do realizacji wielu zadań potrzebne jest współdziałanie różnych służb, instytucji, a także indywidualnych osób, które chociażby poprzez informację o nowym zagrożeniu mogą przyczynić się do jego likwidacji. Na takie sygnały przysuscy policjanci oczekują nie tylko w dniu debaty. Można je przekazywać w każdym terminie za pośrednictwem dzielnicowych, poprzez indywidualne rozmowy w komendzie, e-mailowo, czy telefonicznie – nawet anonimowo.

 

                                                                                                                                                                                                                    mł. asp. Aneta Wilk KPP Przysucha

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates