Gmina rozstrzygnęła przetarg na nowy autobus.

Rozstrzygnął się przetarg nieograniczony na zakup nowego 20-osobowego autobusu na potrzeby gminy. W przetargu ofertę złożył jedynie dealer firmy Mercedes. Specyfikacja przetargowa wymagała aby autobus był przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Koszt zakupionego autobusu wyniesie 313 tys. zł. z czego 205 tyś zostanie pokryte z dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki te gmina pozyskała za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w ramach samorządowego programu „Wyrównywania różnic między regionami”. Nowy autobus dotrze do Odrzywołu pod koniec kwietnia b.r. Zastąpi mocno już wysłużony kilkunastoletni „GIMBUS”.

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates