Kwalifikacja wojskowa

W dniach od 14 do 26 lutego 2018 r. na obszarze Powiatu Przysuskiego przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa. Osoba, która została wezwana do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Przysusze (budynek Starostwa Powiatowego) powinna pamiętać o zabraniu ze sobą niezbędnych dokumentów, do których należą: 1/ dowód osobisty oraz prawo jazdy jeśli posiadają, 2/ posiadaną dokumentację medyczną (np. karty leczenia szpitalnego, zaświadczenia lekarskie,) 3/ aktualna fotografię o wymiarach 3 na 4 cm, która będzie umieszczona w książeczce wojskowej, 4/ dokument potwierdzający wykształcenie lub kontynuowanie nauki.

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates