Wywiad ze Starostą Marianem Niemirskim

- Witam serdecznie Panie Starosto

- Dzień dobry Panu. Witam wszystkich Czytelników Ziemi Przysuskiej.

- Na początku naszej rozmowy chciałbym wrócić do spotkania samorządowców regionu radomskiego z przedstawicielami samorządu wojewódzkiego, a więc podpisania umów w ramach wojewódzkiego programu wsparcia budowy dróg powiatowych. Z naszego regionu umowy podpisało 7 samorządów powiatów zabrakło podpisów ze strony powiatu przysuskiego. Dlaczego ?
- Nie możemy się zgodzić z zapisami umowy, którą zaproponował pan Marszałek. Jego propozycja jest taka, aby 50 % kosztów kwalifikowanych zapłacić samorządom po 1 stycznia 2019 r. Jak Państwo widzicie określenie „po 1 stycznia 2019 r.” jest bardzo nieprecyzyjne i tak naprawdę nie wiadomo kiedy spodziewać się płatności, ponieważ datą spełniającą to kryterium jest również 1 stycznia 2030 r. i tutaj mamy zastrzeżenia do umowy i te zastrzeżenia zostały przez nas zgłoszone. Mamy również zastrzeżenia do takiego zapisu również w kontekście zapisów umowy o finansach publicznych. Nie wiemy, czy pan Marszałek ma w wieloletniej prognozie finansowej te środki zabezpieczone, tym bardziej, że z informacji, które podano zwiększono kwotę alokacji z 50 do 100 milionów złotych, a więc wydawało by się, że po to zwiększono pulę środków, aby zapłacić. A tutaj zwiększa się pulę i nie gwarantuje płatności. Nie bardzo to rozumiemy, więc wysłaliśmy prośbę o przesunięcie terminu podpisania umowy i odniesienie się do tych punktów, co do których mamy wątpliwości.

- Czyli do momentu podpisania umowy z województwem mazowieckim inwestycja planowana do realizacji za środki od marszałka będzie wstrzymana ?

- Ma być wyznaczony drugi termin podpisania tej umowy. Jeżeli domówimy pod względem prawnym te inwestycje nie będą realizowane. W tej chwili powiat przysuski nie stać na milionowe kredytowanie pana Marszałka. Ja też bym mógł powiedzieć Panom Wójtom, że wybuduję im drogi, tylko zapłacę w nieokreślonym czasie, tylko ciekawe, kto by ze mną w ogóle chciał tak rozmawiać? Takim dobrym może być każdy, natomiast my musimy być precyzyjni – działać zgodnie z prawem i mieć pieniądze przede wszystkim na to, żeby dzisiaj w 2018 r., bo chyba każdy samorządowiec przyzna mi rację, że nie znajdę takiego wykonawcy, żeby taką właśnie umowę, jak proponuje Marszałek nam – podpisać ,że dziś niech Pan zrobi w tym roku, a ja Panu zapłacę w nieokreślonym czasie.

- Dziękuję za wyjaśnienie. Panie starosto zmieńmy temat rozmowy. We wtorek odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie budowy drogi ekspresowej S 12. Na razie trwają prace planistyczne. Który z proponowanych przebiegów tej trasy przez powiat przysuski jest najbardziej korzystny ?

- Są trzy warianty przebiegu tej drogi. Trwają w tej chwili konsultacje społeczne i dobrze, że takie konsultacje są prowadzone, ludzie zgłaszają w czasie spotkań swoje zastrzeżenia. Mam nadzieję, że w ich wyniku zostanie dopracowany najmniej konfliktowy wariant, taki jest przecież cel prowadzenia tych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami. Z tego, co wygląda z tych trzech propozycji, żaden z proponowanych wariantów nie jest idealny, czyli taki, który w tej chwili mógłby zostać zaakceptowany przez mieszkańców. Są natomiast zgłaszane wersje pośrednie polegające na między innymi połączeniu dwóch proponowanych wariantów w jeden. Ja jestem optymistą tej kwestii i jestem przekonany, że uda się wypracować taką wersję przebiegu drogi, która będzie służyć przede wszystkim, a nie burzyć, no bo w tej chwili już część mediów zaczyna straszyć burzeniem budynków. Tu nie o to chodzi. Celem wspólnym jest osiągnięcie takiego porozumienia z urzędnikami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dzięki któremu powstanie taki wariant, który być może nie zadowoli wszystkich, ale będzie wyważony i akceptowalny przez większość zainteresowanych i będzie najlepiej służył bezpieczeństwu i rozwojowi naszej ziemi.

- Chciałbym wrócić do wizyty przedstawicieli Agencji Rozwoju Przemysłu w Przysusze. Czego ta wizyta dotyczyła ?

- Gościliśmy pana Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu, pana Chludzińskiego. Wizyta dotyczyła stricte tematów gospodarczych. Chcemy wzmocnić i rozwinąć gospodarczo nasz powiat. Chcę tylko Państwu powiedzieć, że pan Prezes Chludziński zapewnił mnie, że za góra dwa trzy miesiące powiat przysuski zostanie przekształcony w specjalną strefę ekonomiczną. Miałem również okazję zaprezentować potencjał naszego powiatu. Prezes wizytował działki inwestycyjne znajdujące się we władaniu samorządu. Ponadto interesował się przebiegiem drogi S 12, ponieważ do Agencji Rozwoju Przemysłu zwracają się zapytaniami o lokalizację inwestycji poważni inwestorzy i mam nadzieję, że Agencja będzie już wkrótce wskazywać powiat przysuski jako bardzo dobrą lokalizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Jednym z projektów, o których w tej chwili rozmawiamy jest lokalizacja inwestycji polskiego, bardzo poważnego inwestora ze Słupska, działającego w branży spożywczej, w przetwórstwie rybnym, który jest zainteresowany budową przetwórni ryb słodkowodnych z wykorzystaniem dużych ilości naszego lokalnego surowca – papryki. Zakład może powstać na granicy naszego powiatu, ale w tej chwili nie mogę powiedzieć więcej. Jest to jeden z kilku projektów inwestycyjnych, który może znacznie przyspieszyć w niedługiej perspektywie.

- Panie Starosto, zasiada Pan w Zarządzie Stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich. Czego dotyczyły ostatnie decyzje władz stowarzyszenia?

- Tematy, które były omawiane dotyczyły wsparcia Polski lokalnej. Rozmawialiśmy o wodach polskich, drogach lokalnych i to był temat, który budził najwięcej dyskusji. Jest duże niezadowolenie i wiele pytań dotyczących programu rozwoju dróg powiatowych i gminnych realizowanego przez wojewodów, ponieważ warunki stawiane w programie wprowadzają w wielkie koszty ponieważ narzucone standardy wykonawcze nie są nam na drogach powiatowych konieczne. Naszym mieszkańcom wystarczają drogi o równej, bezpiecznej nawierzchni, które mogą bezpiecznie przenosić ruch lokalny. Poza tym odczuwamy stały brak pieniędzy na realizację koniecznych inwestycji drogowych właśnie w gminach i powiatach. Mamy nadzieję, że w tym roku pojawią się konieczne środki w budżecie Ministerstwa Infrastruktury. Jest w tym względzie duży optymizm, ja również podjąłem się przygotować i przekazać Przewodniczącemu Stowarzyszenia Samorządów Polskich opracowanie wskazujące, jak w ramach obecnie obowiązujących przepisów zintensyfikować prace w dziedzinie inwestycji w drogi lokalne.

- Jak przebiegają prace w nowym budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Borkowicach ? Ostatnio teren budowy odwiedzili Radni Rady Powiatu w Przysusze.

- Tak i bardzo się z tego cieszę, ponieważ bardzo mi zależało na realizacji tego projektu chciałem, aby również Państwo Radni mieli pełny wgląd w sytuację. Stąd też moja do Państwa Radnych prośba, aby odwiedzili budynek na początku i pod koniec prac. Wtedy najłatwiej ocenić skalę, trudność i koszt projektu. Radni po wizycie byli po dużym, pozytywnym wrażeniem prowadzonych działań. Harmonogram realizacji robót nie jest na dzisiaj zagrożony. Koniec prac budowlanych nastąpi w marcu. Przygotowujemy już przetarg na wyposażenie obiektu. Miło mi poinformować, że złożyliśmy projekt na działanie 50+ i ten projekt został zakwalifikowany, czyli ostatnie piętro to będzie taki dzienny pobyt dla seniorów. Otrzymaliśmy dofinansowanie na to działanie. Myślę, że jest właściwe działanie, ponieważ dzięki niemu będziemy mogli objąć opieką seniorów, którzy nie wymagają jeszcze hospitalizacji, a dzięki możliwości socjalizacji i organizacji czasu będzie to miejsce godnego spędzania jesieni życia przez naszych seniorów.

- Dziękuję za rozmowę

- Dziękuję.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Rozmowę przeprowadził Radosław Mizera z Radia Plus Radom

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates