Kwalifikacja wojskowa w powiecie przysuskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach od 14- 26 lutego 2018 r. na terenie powiatu przysuskiego odbyła się kwalifikacja wojskowa. Przed Powiatową Komisją Lekarską w Przysusze stawiło się 250 mężczyzn z rocznika podstawowego urodzonych w 1999 r. Spośród wszystkich osób Powiatowa Komisja Lekarska w Przysusze uznała za zdolnych do czynnej służby wojskowej (kategoria A) 237 osób, za czasowo niezdolnych (kat. B) 5 osób, za niezdolnych do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej (kat. D) 7 osób, za trwale niezdolnych do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kat.E) 1 osoba. W tym roku do kwalifikacji wojskowej wezwano 15 kobiet; z czego 10 to kobiety urodzone w latach 1994 – 1999 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby woskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. 2017, poz. 944); 5 kobiet, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej wcześniej złożyły dokumenty na uczelni do programu pilotażowego na uczelniach wyższych Legia Akademicka. (inf. w linku poniżej).

http://www.wojsko-polskie.pl/pl/pages/pilotazowy-program-ochotniczego-szkolenia-studentow-legia-akademicka-l/

 

 

Marta Będkowska 
Wydział Zarządzania Kryzysowego 
i Spraw Obywatelskich 
Starostwa Powiatowego w Przysusze.

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates