Walne zebranie członków Terenowego Koła Hodowców Koni w Przysusze.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W dniu 1 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przysusze odbyło się doroczne walne zebranie członków Terenowego Koła Hodowców Koni w Przysusze. Na spotkaniu tym dyrektor  Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie - Oddział w Radomiu Jacek Hebda przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału za 2017 rok oraz dokonał analizy sytuacji związku i zapoznał zebranych z planem pracy na rok 2018. Omówione zostały wykonywane zadania organizacyjno-hodowlane i statutowe takie jak przeglądy hodowlane klaczy i ogierów, wpis klaczy i ogierów do ksiąg zarodowych, paszportyzacja koni, selekcja hodowlana źrebiąt, kontrola punktów kopulacyjnych w terenie organizacja imprez hodowlanych z udziałem koni oraz szkolenia i inne formy propagujące hodowlę koni. W trakcie spotkania wygłoszona została pogadanka szkoleniowa z zakresu żywienia koni z zastosowaniem bioenergetycznych dodatków paszowych przez przedstawicielkę firmy BIOALT. W zawiązanej dyskusji hodowcy poruszali problemy związane z obowiązującym przepisami ustaw i rozporządzeń regulujących zasady i organizację hodowli koni w naszym kraju, wyrazili również zadowolenie i pełną aprobatę wszystkich działań podejmowanych na niwie hodowlanej przez biuro Oddziału Związku w Radomiu. Na zakończenie dokonano prezentacji multimedialnej w formie zdjęć dokumentujących najważniejsze wystawy, pokazy i szkolenia zorganizowane przez WZHK Oddział w Radomiu w 2017 roku. 
Jacek Hebda 
Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates