Materiał wideo z XX Powiatowych Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

W dniu 14.03.2018 r. w internacie Zespołu Szkół Nr 2 im Ludwika Skowyry w Przysusze odbyły się XX Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorami turnieju byli: zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Przysusze oraz Komenda Powiatowa PSP w Przysusze. W turnieju łącznie wzięło udział 38 uczniów ze szkół z terenu powiatu. Eliminacje przeprowadzone były w trzech grupach wiekowych tj. szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. W każdej grupie wiekowej uczestnicy musieli zmierzyć się z testem składającym się z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Zwycięzcą turnieju, w poszczególnych grupach wiekowych, jest osoba, która uzyskała największą liczbę punktów z testów.

Klasyfikacja ostateczna przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe

Miejsce I - Michał Moryc reprezentujący PSP w Gielniowie

Miejsce II – Antoni Włodarczyk  PSP w Borkowicach

Miejsce III – Julia Neska  z Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie

Gimnazja

Miejsce I – Jakub Pruchnicki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie

Miejsce II – Amelia Biskup z Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie

Miejsce III – Mateusz Martynowski PSP w Odrzywole

Szkoły ponadgimnazjalne

Miejsce I - Mateusz Zdrojewski z ZSPiMS w Lipinach

Miejsce II - Beata Pilich z ZSPiMS w Lipinach

Miejsce III – Kamil Dudzisz Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze

Media

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates