Pamiętaj! 20 maja 2018 r. to ostateczny termin na zmianę wpisu w ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Ważną datą dla stowarzyszeń zwykłych (w tym klubów sportowych)  jest data 20 maja 2018 r. kiedy „stare” stowarzyszenia zwykłe (stowarzyszenia zwykłe powstałe przed 20 maja 2016 r.) będę musiały uzyskać wpis do nowej ewidencji prowadzonej przez właściwego miejscowo Starostę. Te, które tego nie zrobią, przestaną istnieć z mocy prawa. Mówi o tym art. 10 ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw.

Stowarzyszenia zwykłe powstałe przed 20 maja 2016 r., by móc korzystać z nowych możliwości, w tym ze źródeł finansowania muszą dostosować się do nowych przepisów. Do czasu przerejestrowania działają na "starych zasadach" m.in. jako jedyne źródło finansowania mają składki członkowskie.

Wpisu można dokonać  w Starostwie Powiatowym w Przysusze. Wszelkich informacji  dotyczących wymaganych dokumentów oraz ich wzorów można uzyskać w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Przysusze, tel. (48) 675 25 53 wew. 47 .

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates