4,5 mln złotych dla Powiatu Przysuskiego na projekt „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”.

Powiat Przysuski otrzymał dofinansowanie na kwotę  4.498.756,10 złotych na projekt  „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” w ramach działania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach RPO WM 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Jego wartość to około 120 mln zł, z czego blisko 108 mln zł to środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.

W projekcie weźmie udział 610 uczniów z placówek Powiatu Przysuskiego:

1)Technikum z Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła w Przysusze,

2)Technikum z Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze,

3)Szkoła branżowa I stopnia z Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze,

4)Branżowa szkoła I stopnia z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Jana   

   Ziei  w Kolonii Ossa,

5) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Szczerbackiej

Inicjatywa jest odpowiedzią na potrzeby placówek zajmujących się specjalistyczną edukacją oraz przedsiębiorców szukających wykwalifikowanych pracowników. Zyskają szkoły, uczniowie, ale i nauczyciele. Uczniowie będą mogli liczyć na staże i praktyki zawodowe ale także kursy specjalistyczne oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe. Dzięki projektowi uczniowie wejdą na rynek pracy z praktycznymi umiejętnościami i odpowiednimi kwalifikacjami, tak bardzo oczekiwanymi przez pracodawców. Program innowacji pedagogicznejbędzie opracowany dla każdej ze szkół. Uatrakcyjni zajęcia i wzbogaci obecne procesy nauczania o nowe, nieszablonowe działania, dzięki którym uczestnicy poszerzą wiedzę i umiejętności. Zwiększy też szanse absolwentów tych szkół na rynku pracy.W ramach wdrażania innowacji pedagogicznych, szkoły będą oferować nowe kierunki kształcenia. Zmiany przejdą te już istniejące. W pracowniach zawodowych pojawi się nowy sprzęt. W ramach projektu staże, szkolenia i inne formy wsparcia przeprowadzi Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

Projekt zakłada ponad pięcioletni okres realizacji do 31 marca 2023 r.

 

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates