Uroczyste ślubowanie kadetów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 listopada, zgodnie ze szkolną tradycją, 55 kadetów pierwszego rocznika przystąpiło do ślubowania, będącego podniosłą formą zobowiązania wobec całej społeczności.

Uroczystości rozpoczęła msza święta koncelebrowana przez Ordynariusza Radomskiego, ks. bp Henryka Tomasika. Drugim punktem programu była akademia, którą opracowali uczniowie oraz pani dyrektor Dorota Sokołowska. Przygotowany montaż słowno-muzyczny nawiązywał do 50-tej rocznicy śmierci patronki szkoły Heleny Spoczyńskiej oraz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Podniosłości temu wydarzeniu dodały pieśni patriotyczne odegrane przez Powiatową Młodzieżową Orkiestrę Dętą „Vox Cordium”. Uroczystość swoją obecnością uświetnili: ks. bp Henryk Tomasik; przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Przysusze- starosta Marian Niemirski, wicestarosta Marek Kilianek, skarbnik powiatowy Ewa Białecka, kierownik Wydziału Edukacji Luiza Kozłowska; przedstawiciel Gminy Odrzywół- wójt Marian Kmieciak, absolwent szkoły Stanisław Bartos; zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele oraz uczniowie.

W dalszej części akademii starosta przysuski Marian Niemirski i kierownik Wydziału Edukacji Luiza Kozłowska wręczyli Stypendium Starosty. W II semestrze roku szkolnego 2017/2018, średnią ocen co najmniej 4,80 osiągnęły: Klara Bankiewicz, Wiktoria Wójcik, Beata Pilich, Klaudia Giermakowska, Katarzyna Młynarczyk, Milena Rzeźnik. Ponadto Stowarzyszenie Jana Pawła II odznaczyło panią dyrektor Dorotę Sokołowską medalem pamięci Jana Pawła II, a przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów Liceów Wojskowych SALW-a wręczyli upominki wyróżniającym się kadetom- Natalii Walędzik oraz Radosławowi Wolakowi.

Po zakończonym apelu uczestnicy udali się na plac przed szkołą, gdzie 55 kadetów klasy pierwszej wypowiedziało słowa roty ślubowania: Ślubuję uroczyście-godło, barwy i hymn narodowy otaczać szczególną troską i czcią, być odpowiedzialnym i odważnym, pomagać słabszym i stawać w obronie pokrzywdzonych(…) dbać o małą i dużą ojczyznę. Tak mi dopomóż Bóg! Ostatnim punktem programu był pokaz musztry w wykonaniu uczniów. Koordynacją uroczystości oraz przygotowaniem kadetów zajął się płk. Ryszard Młodzianowski.

 

 

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates