Otwarcie Dziennego Domu „Senior +” w Borkowicach

 

 

 

 

 

 

 

 

28.12. 2018r. w Borkowicach przy ulicy Platanowej 1 został otwarty Dzienny Dom „Senior +.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Grażyna Więckowska dyrektor PCPR oraz Wicestarosta Marek Kilianek, a poświęcenia ks. proboszcz Marek Lurzyński z Borkowic.

W trakcie otwarcia obecni byli: Robert Fidos Wójt Gminy Borkowice, Kwiecień Dorota Kierownik GOPS z Borkowic, Rafał Pawlikowski Radny Powiatu Przysuskiego, Sławomir Tamioła Radny Powiatu Przysuskiego, Grażyna Więckowska dyrektor PCPR w Przysusze, dr Marcin Niewczas oraz mieszkańcy z terenu powiatu.

Od roku 2015 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020 skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Powiat Przysuski przystąpił do powyższego programu i otrzymał dotację na utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”. Powiat Przysuski przeznaczył część wyremontowanych pomieszczeń w budynku po byłym Zespole Szkół Rolniczych. Otrzymana dotacja z programu pozwoliła na zaadoptowanie oraz wyposażenie placówki. Kwota wykorzystanej dotacji to 89 489,00 zł oraz środki powiatu 22 400,00 zł. W ośrodku znajdują się pracownie: rehabilitacyjna, terapeutyczna, pokoje spotkań, odpoczynku, kuchnia z jadalnią. Ośrodek wsparcia dziennego jakim jest Dzienny Dom „Senior+” przeznaczony jest dla 30 seniorów powyżej 60 roku życia z terenu powiatu przysuskiego.

Celem Domu Senior + jest zapewnienie wsparcia seniorom przez umożliwienie korzystania z oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, spędzania wolnego czasu, a także zaktywizowanie seniorów.

Ośrodek oferuje również gorący posiłek i dowóz uczestników. Powyższe usługi są bezpłatne.

Dzienny Dom „Senior +” funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates