Podsumowanie działalności kulturalno-oświatowej w Gminie Odrzywół.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 stycznia tradycyjnie odbyło się coroczne spotkanie podsumowujące działalność kulturalno-oświatową i społeczną Gminy Odrzywół. Do Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie oprócz mieszkańców przybyli zaproszenie goście w osobach Starosty Przysuskiego Mariana Niemirskiego, Ewy Białeckiej Radnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Mariana Kmieciaka Wójta Gminy Odrzywół. Spotkanie rozpoczęło się od jasełek w wykonaniu uczniów i chóru szkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole, następnie wyświetlona została prezentacja ukazująca w skrócie działania kulturalne w 2018 roku i zaprezentowano plan imprez na rok 2019 . Na spotkaniu muzycznie zaprezentowało się Stowarzyszenie Wiejskie Wysokina i Cetnia, dla którego z projektu MIAS zostały zakupione stroje ludowe. Na zakończenie odbyło się wspólne kolędowanie i poczęstunek.

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates