Spotkanie Policji w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Goździkowie

Policjanci przysuskiej komendy spotkali się z wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gożdzikowie . 26.03.2014 odbyło się spotkanie profilaktyczne asp. szt. Olgierda Zioło – asystenta zespołu ds. nieletnich oraz nadkom. Tamary Bomby – oficera prasowego z wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gożdzikowie. Policjanci podczas spotkania omówili zasady odpowiedzialności prawnej nieletnich. Zwrócili uwagę na takie zagadnienia jak demoralizacja nieletnich, a także i odpowiedzialność osób dorosłych, bowiem część z wychowanków z uwagi na ukończony 17 rok życia ponosi pełną odpowiedzialność karną. Omówiono konsekwencje prawne związane z łamaniem ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii a także sytuacji i zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży oraz ogólnego bezpieczeństwa i zagrożeń. nadkom.Tamara Bomba KPP Przysucha

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates