Oświata i służba zdrowia przewodnimi tematami Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 30-31 maja w Warszawie odbył się II Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego, którego Przewodniczącym jest Starosta Marian Niemirski. W Konwencie udział wzięło 35 starostów/wicestarostów oraz zaproszeni goście: Wiceminister Zdrowia Maciej Miłkowski, Dyrektor Mazowieckiego Oddziału NFZ Filip Nowak, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich Rudolf Borusiewicz oraz przedstawiciele Instytutu Ordo Iuris. Tematami przewodnimi Konwentu była oświata oraz służba zdrowia. Starostowie dyskutowali na temat potrzeb finansowych szpitali powiatowych oraz wyrazili swoje zaniepokojenie sytuacją systemu oświaty. Na Konwencie zostali też wybrani przedstawiciele Konwentu do Wojewódzkiej Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych, Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, Rady Dialogu Społecznego Województwa Mazowieckiego oraz Komitetu Monitorującego RPO. Wojewoda Mazowiecki poruszył między innymi sprawy dotyczące dróg powiatowych, bezpieczeństwa na Mazowszu oraz naboru do szkół ponadpodstawowych. Jednym z punktów porządku obrad było wystąpienie przedstawicieli Instytutu Ordo Iuris, którzy zachęcali starostów do wdrażania

w życie w swoich powiatach Samorządowej Karty Praw Rodzin. Na zakończenie w imieniu prezesa ZPP, Dyrektor Biura ZPP Rudolf Borusiewicz uhonorował 4 osoby odznaczeniem „Bene Meritus Powiatom”. Wśród odznaczonych znalazł się również Starosta Marian Niemirski za "szczególne osiągnięcia wpływające na rozwój powiatów, w tym przede wszystkim powodujące podniesienie poziomu życia mieszkańców, a także w uznaniu zasług na rzecz Związku Powiatów Polskich".

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates