Filmy promujące mazowieckie rezerwaty przyrody.

Ile jest rezerwatów w województwie mazowieckim? Który z nich jest
najmniejszy, a który największy? Jakie zwierzęta znajdują schronienie w
rezerwatach? Co każdy z nas może zrobić, aby przyczynić się do ochrony tych
najcenniejszych obszarów? O tym wszystkim mowa w filmie "Mazowieckie
rezerwaty przyrody".

Autor filmu: Sławomir Wąsik.

Film zrealizowany w ramach projektu "Mazowieckie rezerwaty przyrody" na
zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.
Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl.

Film "Wyspy szczęśliwe"

https://www.youtube.com/watch?v=c7oJesgGmg4&feature=emb_title

"Każda wyprawa jest inna, każda to inne doznania, inne przeżycia i emocje.
Chcielibyśmy, żeby ta, którą teraz proponujemy, też była szczególna, na swój
sposób niezwykła, jedyna. Odwiedzimy z kamerą miejsca znane, bliskie -
rezerwaty przyrody znajdujące się w Warszawie i w jej najbliższym
sąsiedztwie. Przeistoczymy się w tropicieli, obserwatorów i przyrodników.
Miejmy świadomość, że choć patrzymy na tak wiele, to w każdej chwili dzieje
się tam, w tych miejscach, po tysiąckroć więcej, piękniej, ciekawiej." -
Fragment komentarza filmu "Wyspy szczęśliwe".

Autor filmu: Sławomir Wąsik.

Film zrealizowany na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Warszawie, w ramach projektu "Mazowieckie rezerwaty przyrody".
Projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Media

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates