Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia Zdalnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W dniu 20 kwietnia 2020 roku została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Powiat Przysuski otrzymał dofinansowanie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w kwocie 79 750,00 zł, stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu. Zakupiono 29 laptopów i przekazano dla szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim. Laptopy zostały rozdzielone wg. liczby uczniów: 14 zestawów ( laptop, mysz komputerowa, słuchawki oraz torba) dla Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry, 11 zestawów ( laptop, mysz komputerowa, słuchawki oraz torba) dla Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II oraz 4 zestawy ( laptop, mysz komputerowa, słuchawki oraz torba) dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

 

 

 

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates