Szanowni Państwo!

W związku z pomówieniami zawartymi w opublikowanym na stronie internetowej gminy Klwów "Kurierze Ziemi Przysuskiej", przesyłam Państwu z prośbą o opublikowanie na stronie internetowej gminy, list od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika zawierający ocenę Pana Marszałka prowadzonej przez Starostę Przysuskiego Mariana Niemirskiego polityki działań w obszarze rynku pracy. Dziwi rozbieżność w ocenie intencji i skuteczności działań starosty w odniesieniu do rynku pracy wyrażana przez szefa powiatowych struktur PSL p. Piotra Papisa i szefa mazowieckich struktur PSL p. Marszałka Adama Struzika. Wierzę, że sami Państwo ocenicie, które z tych dwu źródeł jest bardziej wiarygodne, a tym samym godne Waszego zaufania. Z wyrazami szacunku - Jarosław Bednarski

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates