Wniosek o dodatek węglowy

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia określającego wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Zdaniem ustawodawcy ułatwi to proces składania wniosków oraz ich weryfikację przez gminy.
➡️Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zawiera dane dotyczące wnioskodawcy, w tym dane konieczne do jednoznacznej identyfikacji (imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość), i jego gospodarstwa domowego.
➡️We wniosku należy wskazać miejsce zamieszkania, co jest istotne przy ustalaniu właściwości miejscowej gminy, a także numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku. Przez rachunek bankowy należy rozumieć także rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.
➡️Zgodnie z ustawą dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
➡️Aby otrzymać dodatek trzeba złożyć wniosek o jego wypłatę do gminy do 30 listopada br. Gmina będzie miała z kolei maksymalnie 30 dni na jego wypłatę. Dodatek będzie zwolniony od podatku i od możliwości zajęcia.
➡️Jednym z warunków uzyskania świadczenia jest złożenie deklaracji w wersji elektronicznej w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy
➡️ ❗️❗️Formularz wniosku dostępny jest w wersji elektronicznej pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1712
Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates