Nowe wzory wniosków o wypłatę dodatków ciepłowniczych.

 

Minister Klimatu i Środowiska wydał nowe rozporządzenia.

Opublikowano w nich:

- wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania
niektórych źródeł ciepła;

- wzory oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw;

- wzór wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła;

- wzór wniosku o wypłatę i wzór wniosku o rozliczenie rekompensaty przysługującej przedsiębiorstwom energetycznym stosującym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą

Wnioski te należy składać do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej wnioskującej o wypłatę dodatku.

Dodatki wypłacane są na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Wzory wniosków:

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych,

Wzór oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi,

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi,

Wzór wniosku o wypłatę i rozliczenie rekompensaty przysługującej przedsiębiorstwom energetycznym

 

link:samorząd

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates