Do Powiatu Przysuskiego wpłynie prawie 30 milionów dodatkowych środków !!!

Minister Finansów poinformował wszystkie jednostki samorządu terytorialnego o wysokości dodatkowych dochodów w 2022 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT. Przekazana informacja umożliwi samorządom wprowadzenie dochodów z tego tytułu do tegorocznych budżetów samorządowych. Powiat Przysuski otrzyma  6 076 607,20 zł, a każda gmina z terenu powiatu po 2 888 418,57 zł. Łącznie nasze samorządy otrzymają kwotę 29 183 955,76 zł

Kwota prawie 13,7 mld zł dodatkowych dochodów w bieżącym roku z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT zostanie przekazana samorządom  w trzech ratach. Przekazywanie pierwszej raty przez Ministerstwo Finansów  już się rozpoczęło, a pozostałe dwie raty zostaną przekazane w terminie do 30 listopada i 31 grudnia 2022 r. Samorządy będą mogły wydatkować otrzymane środki w sposób elastyczny, przeznaczając je zarówno na wydatki bieżące jak i na inwestycje.

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates