10 - lecie Lokalnej Grupy Działania "Wszyscy Razem"- materiał wideo część 1

Dnia 22 stycznia 2018r. odbyła się uroczystość X - lecia Lokalnej Grupy Działania "Wszyscy Razem" w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach. 

Uroczystość rozpoczął Wójt Gminy Odrzywół oraz Prezes Stowarzyszenia Marian Kmieciak. Następnie zostały wręczone pamiątkowe statuetki w podziękowaniu za wieloletnią współpracę oraz wkład w rozwój stowarzyszenia. Tuż po wręczeniu przedstawiona została prezentacja podsumowująca 10 - letnią działalność LGD "Wszyscy Razem" oraz prezentacja przedstawiająca zrealizowane projekty w tym czasie. Zwieńczeniem uroczystości okazały się plany stowarzyszenia na kolejne lata oraz występ artystyczny Stowarzyszenia Babska Rzeczpospolita z Klwowa.

Zapraszamy do fotogalerii.

Media

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates