Rozpoczęcie nowej kadencji Wójta Gminy Odrzywół

W dniu 09.12.2014r. na sesji Rady Gminy nowo wybrany Wójt Gminy Odrzywół Marian Kmieciak złożył ślubowanie przed objęciem obowiązków Wójta na kadencję 2014 – 2018. Gratulacje z okazji wyboru na kolejną kadencję złożyli przedstawiciele Rady Gminy, Sołtysów ,Stowarzyszenia Wiejskiego Wysokina i Cetnia oraz obecny na sesji, także nowo wybrany Starosta Przysuski Marian Niemirski. W swoim wystąpieniu Wójt zapowiedział kontynuację dotychczasowej pracy i działań gminy ze szczególnym wskazaniem na dalsze działania w zakresie pomocy dla gospodarstw rolnych, zwłaszcza tych niskotowarowych, rozwój oświaty, sportu, wykorzystanie walorów przyrodniczych gminy dla rozwoju gminy.

Na tej samej sesji radni wybrali nowych Wiceprzewodniczących Rady Gminy. W głosowaniu tajnym na to stanowisko zostali wybrani Pan Andrzej Marszałek (PIS) i Pan Marek Walczak (PSL). Radni wybrali też nowe komisje Rady oraz ustalili stawki podatków i opłat lokalnych.

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates